Lansare Program “Casa mea e verde”

Video Lansare Program “Casa mea e verde”

 

Anunt

Asociatia Ecologica de Turism Montan Absolut cu sediul in Bucuresti, Str. Vulturilor, nr. 35 , bl. – , sc. – , et. – , ap. – in calitate de Beneficiar, anunta pe aceasta cale, demararea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect: Achizitia de produse promotionale, produse IT si echipamente de protectie pentru implementarea proiectului „Casa mea e verde” finantat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica este cererea de oferta. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la nr fax 031.816.54.70 sau pe adresa de e-mail: asociatia_turism_absolut@yahoo.com.