Fax: 031.816.54.70

Pajiștile lui Suciu

click pentru mai multe detalii
  • 1160

Description

În data de 16 mai 2016 Asociația Ecologică de Turism Montan Absolut a devenit custodele ariei naturale protejate ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu.

Pajiștile lui Suciu alcătuiesc o arie protejată (sit de importanță comunitară – SCI) situată în Transilvania, pe teritoriul județului Alba.
Aria naturală se întinde în partea nord-estică a județului Alba în Podișul Târnavelor, în imediata apropiere a drumului national DN1, care leagă municipiul Alba Iulia de orașul Turda.
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr. 1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 1.605 hectare.

În timpul custodiei deținute de AETM conform convenției de custodie nr 16/16.05.2016 încheiată între Agenția Natională pentru Protecția Mediului, în calitate de autoritate responsabilă și AETM în calitate de custode al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu, a fost elaborat Regulamentul de organizare și funcționare al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu.
În data de 21 noiembrie 2018 Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a notificat AETM cu privire la preluarea de către ANANP a atribuțiilor privind administrarea ariei naturale protejate  ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu încredințate custodelui AETM în baza Anexei 8 la Ordinul Ministrului Mediului nr. 1447/2017, privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate.

Back To Top